Mälarbältets färskaste hedersmedlem:
Grönköpings postmästare
Pontus Brunander
http.//host.bip.net/malarbaltet  SENAST UPPDATERAT  2005-05-02  

Grönköpings Veckoblad firar 100-års-jubileum 2002

Som de själva ser på det i rubrikform:
Grönköpings Veckoblad trycks i miljonupplaga!
Posten AB (f.d. kungligt verk) firar Grönköpings Veckoblads 100 år 
med att ge ut två frimärken med Grönköpings-motiv i augusti 2002.

Det ena frimärket föreställer, naturligtvis,

Grönköpings Postmästare och vitsarnas okrönte kung
Pontus Brunander

Vi har med ett filateliflin 
kollat in postens annons i senaste numret av Grönköpings Veckoblad:

STÄMPLAD SOM TRÅKMÅNS?
Ändra på det!
Frankera med Grönköpings Veckoblads jubileumsfrimärken! 

Vi  har köpt jubileumsboken:
HUMOR
  HUNDRA ÅR AV SKÄMTSAMHET  
GRÖNKÖPINGS VECKOBLADS JUBILEUMSBOK

150 välfyllda sidor i storformat med text och bilder.
Där kan man läsa flera olika artiklar om 
"HUMOR OCH SATIR" och om "HUMORN I GRÖNKÖPING UNDER 100 ÅR". 
Där finns bilder på alla de kända invånarna och korta presentationer.
Inhandla den via deras hemsida, se nedan. 
Thore sitter hemma och skrattar åt deras Jubileums-CD.
Läs också om den på deras hemsida.

Vem är Pontus Brunander? 
På sidan 122 i boken ovan står följande beskrivning: 

Postmästare Pontus Brunander är vitsarnas krönte kung, där han sitter bakom postluckan och underhåller den köande allmänheten. De postmästerliga vitsarna slår oftast ned som spontana blixtar från en klarblå himmel inne på postkontoret, sedan Brunander fått tid at formulera dem. Så snart det roliga i vitsarna har förklarats av sin upphovsman bryter regelmässigt formliga skrattorkaner ut bland de köande kunderna. En av dessa oefterhärmliga vitrsar såg dagens ljus när den kraftigt ronderade godsägare Justus Brylén skulle uträtta ett postgiroärende. Brunander puffade då till godsägaren i magtrakten och utbrast: Jojo, din gamla girobuk! 
   Den bullrande postmästaren är en lätt drift med allt onödigt vitsande, med de personer som ständigt presterar krystade lustigheter och desutom förväntar sig högljutt bifall.

Vi har redan en humor-postis som medlem, brevbärarnas okrönte limerick-kung:
Sven-Erik Svedh
,
pensionerad humoristisk Västerås-postis, med minnet i behåll.
Att Sven-Erik är verbalt begåvad visar han med sin hobby, 
limerickar med postanknytning. 

 

Hur blev Pontus Brunander Hedersmedlem?
Steg 1: 
När Posten skulle ge ut Grönköpingsfrimärkena fick vår skärpta styrelseordförande Thore Franklind den ljusa idén att välja in Grönköpings Postmästare Pontus Brunander, som hedersmedlem i vår humoristiska post-skräp-samlar-förening med flera Grönköpingsfans. 
Styrelsen sa: OK, det vore kul, vi gör ett försök! 
Så vi snickrade ihop denna inbjudan, som skickades till Grönköping.

Grönköpings Postmästare

Pontus Brunander

Till Grönköpings veckoblad!

Vid ett enhälligt styrelsemöte har vi inför den stundande frimärksutgivningen "Grönköpings Veckoblad 100 år", beslutat att det skulle vara en stor ära för oss om er postmästare Pontus Brunander ville acceptera Hedersmedlemsskap i vår förening. Vi är en samlarförening där alla samlarområden med anknytning till Post är välkomna.

Med vänlig frimärkshälsning

Thore Franklind

Thore Franklind (ordförande)
Samlarföreningen Mälarbältet

Steg 2: 
Thore åkte till Nordiska Muséet lördagen den 7 september. Där firades 100-års-jubileum och fick audiens hos redaktören Erik Blix efter förre ambassadören Sverker Åström. Thore visade upp Mälarbältets inbjudan till Hedersmedlemsskap för Grönköpings Postmästare Pontus Brunander. Efter en trevlig pratstund som slutade med ett stort leende, som visade att redaktören Erik Blix gillade Mälarbältets idé, så skrev Erik på Thores papper och Pontus blev formellt hedersmedlem hos oss.
Vi har fått mail från Grönköpings Veckoblad:

Tack!
Det gladde oss mycket i Grönköping att vår postmästare rönt sådan uppskattning i filatelikretsar.
Peter i Grönköping

 

Mer om Grönköping

Eftersom Postmästeren Pontus Brunander är 
"Vitsarnas okrönte kung",
så måste vi ju påpeka HUMORNS viktiga roll:

HUMOR är viktigt! 
Läs lite varje dag!

Läs Grönköpings Veckoblads egen hemsida:
www.gronkoping.nu

Många HUMOR-länkar till Internet hittar du
om du klickar på "HUMOR" på www.vingar.se 
 

 

Klicka dit du vill komma

Till Mälarbältets hemsida
MÄLARBÄLTET
SENASTE UTSKICK
Andra frimärksklubbar
 i Västerås och Mälardalen
Frimärks-LÄNKAR